Hướng dẫn đăng ký dùng thử

Hướng dẫn cài đặt Nox / Game / Auto VLTK1 Mobile

– Bước 1: Tải và cài đặt gói C++ Redistributable tại đây

– Bước 2: Tải và cài đặt gói .NET Core tại đây (nếu dùng Win 10)

– Bước 3: Tải và Nox 6.2.8.1 tại đây

– Bước 4: Tải Auto VLTK1 Mobile tại đây

– Bước 5: Chạy file vừa tải và giải nén ra màn hình Desktop, pass giải nén là 123456

– Bước 6: Ra màn hình Desktop, bạn sẽ thấy thư mục auto

– Bước 7: Chuột phải tập tin DDF chọn Run as admin và chờ chạy xong

– Bước 8: Nhấn chuột trái 2 cái để chạy auto lên

Nếu bấm chạy và không thấy gì xuất hiện thì bấm vào đây

– Bước 4.1: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7

Tải DotNet tại đây và tiến hàng cài đặt

Reset máy sau khi hoàn tất và thực hiện lại Bước 4

– Bước 4.2: Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 10

Xem hướng dẫn tắt Windows Defender tại đây

Thực hiện lại Bước 4

Bước 9: Nhập email và bấm Đăng ký

– Bước 10: Nhắn email và MĐK cho ad để được duyệt
  + Qua Facebook: Auto.VLTK1Mobile
  + Qua Zalo: 0984 515 364 (gửi kết bạn trước khi nhắn)
Lưu ý: chỉ duyệt dùng thử cho những bạn liên hệ qua 2 hình thức trên

Hướng dẫn cài đặt Nox / Game / Auto VLTK1 Mobile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *