Hạng mụcSố cửa sổHạn sử dụngGiá thànhGhi chú
I. Gói treo 24/24 chạy hoạt động
Auto VLTK1 Mobile – 1 ThángKhông giới hạn1 tháng150.000đ
Auto VLTK1 Mobile – 3 ThángKhông giới hạn3 tháng450.000đ
400.000đ
Tiết kiệm 12%
Auto VLTK1 Mobile – 6 ThángKhông giới hạn6 tháng900.000đ
750.000đ
Tiết kiệm 17%
Auto VLTK1 Mobile – 9 ThángKhông giới hạn9 tháng1.350.000đ
1.000.000đ
Tiết kiệm 26%
Auto VLTK1 Mobile – 12 ThángKhông giới hạn12 tháng1.800.000đ
1.250.000đ
Tiết kiệm 30%
II. Gói chạy clone – Đổi clone chạy hoạt động, cày clone
Auto VLTK1 Clone – 1 Tháng – 5 Cửa sổ51 tháng250.000đ
Mua 03 tháng giảm 10%

Mua 06 tháng giảm 15%

Mua 09 tháng giảm 20%

Mua 12 tháng giảm 25%
Auto VLTK1 Clone – 1 Tháng -10 Cửa sổ101 tháng500.000đ
Auto VLTK1 Clone – 1 Tháng – 15 Cửa sổ151 tháng750.000đ
Auto VLTK1 Clone – 1 Tháng – 20 Cửa sổ201 tháng1.000.000đ
Auto VLTK1 Clone – 1 Tháng – 25 Cửa sổ251 tháng1.250.000đ
III. Nâng cấp từ Auto VLTK1 Mobile lên gói Auto VLTK1 Clone
Mua thêm VIP 11 tháng50.000đDùng để nâng cấp auto (I) thành auto (II)
IV. Tài khoản Zing ID trắng số lượng lớn
1000 TK Zing ID trắng
Chưa cập nhật thông tin
150.000đKhông bán lẻ
Một số game không yêu cầu cập nhật thông tin
1000 TK Zing ID trắng
Đã cập nhật thông tin
250.000đKhông bán lẻ
Không cần cập nhật thêm thông tin
Nhận chạy cập nhật thông tin Zing củ100đ / 1 acc zing