TênĐường dẫnGhi chú
Auto VLTK1 MobileLink 1 | Link 2Pass giải nén: 123456 (nếu cần)
Giả lập Nox 6.6.1.5Trang chủ NoxChú ý: tạo giả lập Nox Android 5
DotNet 4.5Tải vềWindows 7 cài thêm
Microsoft .NET Core 3.1Tải vềWindows 10 cài thêm
Microsoft Visual C++ 2019 x64 RedistributableTải vềTất cả win cài thêm
TeamviewerTải vềKhi cần hỗ trợ kỹ thuật
Process ExplorerTải vềKiểm tra CPU RAM GPU